[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2021

Warszawa, dnia 17.03.2021 r. PREZES URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH [sygnatura ukryta]/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa w imieniu i na rzecz zamawiającego działa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny ul. Dyrekcyjna 2-4 80 - 852 Gdańsk Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo - Braniewo" na odcinku Gutkowo - Dobre Miasto Tryb postępowania: przetarg nieograniczony (procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp) Data wszczęcia postępowania: 31.03.2020 r. Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2020/S 064-153987 Wartość zamówienia: 194 554 621,78 zł (tj. 45 570 613,87 euro) - wartość zamówienia, w tym: - 133 948 180,45 zł (31 374 740,70 euro) - zamówienie podstawowe - 18 176 608,46 zł (4 257 514,92 euro) - prawo opcji 1 - 12 815 996,78 zł (3 001 896,51 euro) - prawo opcji 2 - 3 000 000,00 zł (702 691,31 euro) - prawo opcji 3 - 26 613 836,09 zł (6 233 770,43 euro) - wartość przewidywanych zamówień, o których mowa...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28