Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-05-14, KIO 829/21

Sygn. akt: KIO 829/21 WYROK z dnia 14 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2021 r. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: B(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.; I. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P... (ul. (...), W.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Miasto Siedlce (Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce) przy udziale Wykonawcy S. P. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z... (ul. (...), S.) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego oraz nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Gmina Miasto Siedlce (Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "wykluczenie"

1   -   Izba nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania i dokonanie

2   -   nie przedstawił w treści uzasadnienia wykluczenia Odwołującego z postępowania informacji dotyczących

3   -   stanowiły podstawy decyzji Zamawiającego o wykluczeniu Odwołującego z postępowania (nie znalazły

+12 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28