[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 3 czerwca 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Udzielanie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 2014/24/UE - Przebieg postępowania - Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia - Artykuł 63 - Oferent polegający na zdolności innego podmiotu w celu spełnienia wymogów instytucji zamawiającej - Artykuł 57 ust. 4, 6, 7 - Nieprawdziwe oświadczenia złożone przez ten podmiot - Wykluczenie tego oferenta bez wymagania od niego zastąpienia rzeczonego podmiotu i bez zezwolenia mu na takie zastąpienie - Zasada proporcjonalności W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy) postanowieniem z dnia 20 lutego 2020 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 30 marca 2020 r., w postępowaniu: Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl przeciwko Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl, przy udziale: Azienda Unità Sanitaria Locale USL Toscana Centro, TRYBUNAŁ (dziewiąta izba), w składzie: N. Piçarra, prezes izby, D. Šváby (sprawozdawca) i S. Rodin, sędziowie, rzecznik ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28