[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 22 kwietnia 2021 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2004/18/WE - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Umowa między podmiotem publicznym a prywatnym przedsiębiorstwem dotycząca najmu niewybudowanego jeszcze budynku - Artykuł 1 - Wykonanie obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez najemcę - Artykuł 16 - Wyłączenie W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 258 TFUE, uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wniesioną w dniu 12 lipca 2019 r., Komisja Europejska, którą reprezentowali L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers i P. Ondrůšek, w charakterze pełnomocników, strona skarżąca, przeciwko Republice Austrii, którą reprezentowali początkowo M. Fruhmann, a następnie J. Schmoll, w charakterze pełnomocników, strona pozwana, TRYBUNAŁ (piąta izba), w składzie: E. Regan, prezes izby, M. Ilešič, E. Juhász (sprawozdawca), C. Lycourgos i I. Jarukaitis, sędziowie, rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona, sekretarz: A. Calot Escobar, uwzględniając pisemny etap postępowania, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 r., wydaje następujący Wyrok 1 W swojej skardze Komisja Europejska ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28