Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-15, KIO 627/21, KIO 630/21, KIO 657/21, KIO 658/21

Sygn. akt: KIO 627/21 Sygn. akt: KIO 630/21 Sygn. akt: KIO 657/21 Sygn. akt: KIO 658/21 WYROK z dnia 15 kwietnia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel -Kowalczyk Członkowie: Klaudia Szczytowska - Maziarz Monika Szymanowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. ......................................................................................................................................... w dniu 26 lutego 2021 r. przez wykonawcę B. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą B. S. Clean World z siedzibą w Kiełczowie (KIO 627/21) B. ......................................................................................................................................... w dniu 26 lutego 2021 r. przez wykonawcę D. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą D. B. Biuro Projektowe Ogrody Hesperyd z siedzibą w Żaganiu (KIO 630/21) C.......................................................................................................................................... w dniu 1 marca 2021 r. przez wykonawcę S&A Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KIO 657/21) D.......................................................................................................................................... w dniu 1 marca 2021 r. przez wykonawcę A. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A. J. "HERKULES" z siedzibą w Kiełczowie (KIO 658/21) w postępowaniu prowadzonym przez 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu przy udziale A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ZABERD S.A. z siedzibą we Wrocławiu, R. P. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PAROKS R. P. z siedzibą w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła Wykonawca w JEDZ oświadczył, że nie wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków

1   -   niniejszego postępowania, odwołujący III wskazał, że firma Paroks R. P. złożyła w ramach konsorcjum z firmami ZABERD oraz KOSPAR ofertę w terminie składania ofert na dzień 23.12.2020r. W ramach złożonej oferty wykonawcy mieli przy ofercie złożyć formularz JEDZ między innymi z informacją czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków(...) dla każdego z konsorcjantów. Odwołujący III podał, że w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia przedłożonym

2   -   7 ust. 1 Pzp wywodzi się obowiązek równego traktowania przez zamawiającego wszystkich wykonawców, to jest zarówno tych, którzy samodzielnie biorą udział w postępowaniu , jak i tych, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia. Oznacza to, że warunki, jakie stawia zamawiający wykonawcom występującym wspólnie, nie mogą różnić się od warunków, jakie mają spełnić wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu samodzielnie. Powyższa zasada równego traktowania wszystkich wykonawców przejawia się także w tym, że do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio te przepisy Pzp, które dotyczą wykonawcy (art. 23 ust. 3 Pzp). Każdy z wykonawców, który wspólnie z innymi ubiega się o udzielenie zamówienia, musi być traktowany jak wykonawca. Przepisy Pzp nakazują traktować konsorcjum wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako jednolity podmiot. W ocenie odwołującego III, mając powyższe

3   -   z treści pełnomocnictwa wynikał fakt, że pełnomocnik może złożyć przedmiotowe oświadczenie w imieniu podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W tym miejscu, odwołujący IV wskazał, iż za element oferty wykonawcy, nie traktuje się oświadczeń wykonawcy dotyczących braku podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przynależności do grupy kapitałowej, gdyż nie zawierają one w sobie żadnego zobowiązania dla wykonawcy (por. wyrok KIO przy Prezesie

+977 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28