Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-05-04, KIO 839/21

Sygn. akt: KIO 839/21 WYROK z dnia 4 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: RDF Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 5 (07-401 Ostrołęka) oraz MPK Pure Home Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 5 (07-401 Ostrołęka) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Góra Kalwaria z siedzibą w Górze Kalwarii przy ul. 3-ego Maja 10 (05-530 Góra Kalwaria) przy udziale wykonawcy Remondis Otwock Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku przy ul. Johna Lennona 4 (05-400 Otwock), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: RDF Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce oraz MPK Pure Home Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "odbiór odpadów komunalnych"

1   -   w zakres zamówienia wchodzi: 1) odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z

2   -   selektywnego zbierania odpadów oraz harmonogramów odbioru odpadów komunalnych. Na podstawie postanowienie OPZ zawartego

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28