Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-01, KIO 619/21

Sygn. akt: KIO 619/21 WYROK z dnia 1 kwietnia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławcze w dniu 25 lutego 2021 r. przez wykonawcę Lyreco Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Akademię Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie przy udziale wykonawcy W. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus W. L. w Krakowie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części 1 postępowania, unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego Lyreco Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w części 1 postępowania oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert w części 1 postępowania z uwzględnieniem oferty odwołującego, w tym odrzucenie oferty wykonawcy W. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus W. L. w Krakowie na podstawie art...

Przykładowe fragmenty dla hasła negocjacje dwie wersje produktu

1   -   wielu pozycjach kalkulacji cenowej symboli produktów, co uniemożliwiło ich identyfikację, a nadto: 3. nieuprawnione prowadzenie negocjacji z wykonawcą Biuro Plus, w

2   -   wykonawcę, prowadząc z nim niedozwolone negocjacje i ustalając jako faktycznie produkt dostanie. Odwołujący powołał się na

3   -   kulkowe i pióra żelowe to dwa odmienne produkty. Każdy z producentów i sprzedawców

+236 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28