[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021

sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 8 marca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania w dniu 8 marca 2021 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 lutego 2021 roku przez wykonawcę NEWKOM-EKO sp. z o.o. z siedzibą w Leżachowie, Leżachów 147; 37-530 Sieniawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Czarna, Czarna 260; 37-125 Czarna, postanawia: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę NEWKOM-EKO sp. z o.o. z siedzibą w Leżachowie, Leżachów 147; 37-530 Sieniawa i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę NEWKOM-EKO sp. z o.o. z siedzibą w Leżachowie, Leżachów 147; 37-530 Sieniawa, tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła oferta przesłana mailem

1   -   również w drodze korespondencji e-mail w dniu 24 lutego 2021

2   -   waliduje powyższego okoliczność, iż odwołujący przesłał odwołanie do Prezesa Krajowej Izby

3   -   załącznika do poczty elektronicznej e-mail, albowiem dla skutecznego wniesienia odwołania

+1 fragment dostępny dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28