Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-19, KIO 605/21

Sygn. akt: KIO 605/21 WYROK z dnia 19 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 19 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lutego 2021r. przez wykonawcę Strabag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Mysz- kowie z siedzibą w Żarkach, ul. Myszkowska 59 przy udziale Eurovia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 1 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 605/21 po stronie odwołującego przy udziale Primost Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie, ul. Odkrywkowa 91 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 605/21 po stronie zamawiającego orzeka : 1. Oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Strabag spółka z ograniczoną odpowie- dzialnością z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10 i 2.1 zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000zł. 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez ...

Przykładowe fragmenty dla hasła poręczenie długu jako udostępnienie zasobów finansowych

1   -   realizacji inwestycji poprzez przystąpienie do długu lub poręczenie za zobowiązania finansowe wykonawcy ( forma wedle wyboru zama

2   -   Przemysłowego S.A. ), na którego zasoby w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej się powołuje , spełnia warunek określony

3   -   SA dawała podstawy stwierdzenia realności udostępnienia zasobu potencja- łu finansowego w wysokości wymaganej przez zamawiającego

+194 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28