Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-07, KIO 632/21, KIO 670/21

Sygn. akt: KIO 632/21 KIO 670/21 WYROK z dnia 7 kwietnia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 24 i 31 marca 2021 roku odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej A) w dniu 26 lutego 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie I(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. (pełnomocnik) oraz I(2)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w W. - sygn. akt KIO 632/21, B) w dniu 1 marca 2021 roku przez wykonawcę M... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. - sygn. akt KIO 670/21, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy udziale: a) wykonawcy M... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. akt KIO 632/21 po stronie Zamawiającego, b) wykonawcy P(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. akt KIO 632/21 po stronie Zamawiającego, c) wykonawcy P(2)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wprowadził w błąd JEDZ nienależyte wykonanie

1   -   przez Zamawiającego, (3) informacja ta wprowadziła w błąd Zamawiającego, a (4) przedstawienie informacji

2   -   Odwołującego wnioski, że albo Wykonawca wprowadził Zamawiającego (na skutek co najmniej rażącego niedbalstwa) w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie

3   -   przez Zamawiającego, (3) informacja ta wprowadziła w błąd Zamawiającego, a (4) przedstawienie informacji

+855 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28