Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-22, KIO 589/21

Sygn. akt: KIO 589/21 WYROK z dnia 22 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Anna Wojciechowska Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 22 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021r. przez wykonawcę VITRONIC Machinę Vision Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, Pl. Wolności 6/7 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Ministra Finansów Ministerstwo Finansów z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12 przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie POLCAM Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Plutonu Torpedy 27A i Mind Made spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pl. Konstytucji 3 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 589/21 po stronie odwołującego przy udziale wykonawcy Kapsch Telematic Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 589/21 po stronie zamawiającego orzeka : 1. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zdolność kredytowa 2020 tajemnica

1   -   pisma z dnia 15 października 2020 r. "Opis projektu udostępnianego w ramach zdolności zawodowej" do zobowiązania do udostępnienia

2   -   pisma z dnia 15 października 2020 r. tj. "Zdolność kredytowa "do zobowiązania do udostępnienia zasobów

3   -   z ofertą odwołującego, zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, tj. zawierające opis projektów udostępnionych w ramach zdolności zawodowej, wykaz osób udostępnionych przez podmioty trzecie w ramach zdolności zawodowej, dokumenty dotyczące zdolności kredytowej. Zamawiający poinformował, że odtajnienie dokumentów

+265 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28