Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-22, KIO 589/21

Sygn. akt: KIO 589/21 WYROK z dnia 22 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Anna Wojciechowska Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 22 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021r. przez wykonawcę VITRONIC Machinę Vision Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, Pl. Wolności 6/7 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Ministra Finansów Ministerstwo Finansów z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12 przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie POLCAM Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Plutonu Torpedy 27A i Mind Made spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pl. Konstytucji 3 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 589/21 po stronie odwołującego przy udziale wykonawcy Kapsch Telematic Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 589/21 po stronie zamawiającego orzeka : 1. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa

1   -   RNC wraz z załącznikami, b. Wykaz usług, c. Referencje dot. usług, d. Wykaz robót budowlanych, e. Referencje dot. robót budowlanych, f. Wykaz osób, g. Umowę powierzenia sprzętu (załącznik do uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa), h. Umowę o zachowaniu poufności (załącznik do uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa). Jako dowód odwołujący powołał pismo zamawiającego

2   -   przez uznanie za nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa wobec informacji zawartych w Wykazie usług, referencjach jest spóźniony. Podkreślenia wymaga

3   -   ust. 1 ustawy Pzp, zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa: - wykaz usług sporządzony na formularzu DP.2

+296 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28