Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 2021-04-07, XI Ga 30/21 premium

Sygn. akt XI Ga 30/21 POSTANOWIENIE Dnia 7 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bluj-Miś Sędziowie: SSO Magdalena Cichocka SSO Elżbieta Czaplicka po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie ze skargi (...) Sp. z o.o. w B. oraz (...) S.A. w W. od wyroku Krajowej Izy Odwoławczej z dnia 4 grudnia 2020 r. sygn. akt: KIO 2434/20, KIO 2437/20 przy udziale zamawiającego Gminy W. imieniu i na rzecz której działa (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 1) (...) Sp. z o.o., (...)Sp. z o.o. (...), 2) (...)S.A. i (...)Sp. z o.o. postanawia: I. umorzyć postępowanie wywołane skargą; II. zasądzić od skarżącego (...)Sp. z o.o. w B. oraz (...) S.A. w W. na rzecz zamawiającego Gminy W. kwotę 1.217 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu skargowym; III. zasądzić od skarżącego (...)Sp. z o.o. w B. oraz (...)S.A. w W. na rzecz uczestnika- wspólnie ubiegających się o zamówienie (...) Sp. z o.o. i (...) Sp. z o.o. (...) kwotę 1.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu skargowym. UZASADNIENIE Pismem z dnia 28 grudnia 2020 r. (...)Sp. z o.o. w B. oraz (...)S.A. w W. wykonawcy wspólnie ubiegający ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28