Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-05-04, KIO 1017/21 premium

Sygn. akt: KIO 1017/21 WYROK z dnia 4 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Anna Kuszel-Kowalczyk Agata Mikołajczyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2021 r. przez odwołującego: B(1)... S.A. z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: I... S.A. z siedzibą w R. oraz A... Sp. z o.o. z siedzibą w W. zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Zarzuty odwołania dotyczące braku wykazania spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: I... S.A. z siedzibą w R. oraz A... Sp. z o.o. z siedzibą w W. warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia w budowie kolektora kanalizacyjnego przechodzącego pod torowiskiem tramwajowym lub kolejowym lub tunelem (komunikacji szynowej lub drogowej) lub stacją metra uznaje za nieuzasadnione. 2. W zakresie pozostałych zarzutów postępowanie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28