SzuKIO.Student

Dostęp do wyszukiwarki i bazy orzeczeń z zakresu zamówień publicznych.

Zakres programu:

Bezpłatny dostęp do serwisu przez cały okres studiów,
Wprowadzenie do analizy orzecznictwa prowadzone przez przedstawiciela SzuKIO,

Objęte kierunki:

1. Studia podyplomowe "Zamówienia publiczne" na WSB we Wrocławiu od 2013r.

Kierunek objęty programem od 2013r. w ramach nowoczesnych metod nauczania przy pomocy zaawansowanych narzędzi.

2. Studia podyplomowe "Zamówienia Publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne" na WPiA UZ w Zielonej Górze

3. Studia podyplomowe "Zamówienia publiczne" na WSB w Chorzowie

4. Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne na SGGW w Warszawie

5. Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne na WSPA w Lublinie

6. Studia podyplomowe - Zamówienia publiczne na Uniwersytecie w Białymstoku

Lista w trakcie uzupełnienia - zgłoś swoją uczelnię

Rozpoczeło się od programu na WSB w 2013r., gdzie objęto studia podyplomowe programem bezpłatnego dostępu i wprowadzeniem do analizy orzeczeń przy pomocy SzuKIO. Studenci zyskali dostęp do narzędzia, którego używają specjaliści w zamówieniach publicznych.

Ucz się szybciej, przyśpiesz karierę

Dostęp do orzecznictwa pozwala szybko przyswajać wiedzę, ponieważ każdy wyrok zawiera informację o tym w jakiej sytuacji zaistniał spór, jakie argumenty przywołują strony oraz werdykt sądu, który wskazuje właściwe postępowanie. Dostęp poprzez wyszukiwarkę, która pozwala szybciej odnaleźć odpowiedź na pytania usprawnia działanie.