Uwaga: Zamawiający, Wykonawcy i Doradcy

Orzeczenia wydawane przez Krajową Izbę Odwoławczą są udostępniane w formacie PDF. Kopiowanie z tych plików w niezmienionej formie jest wygodną funkcją, ale czasem kończy się to otrzymaniem tzw. "krzaków".

Ze strony UZP można pobrać ponad 10 tysięcy plików PDF. Taki ogrom dokumentacji sprawia, że często musimy kopiować z tych plików. Niestety nie zawsze kończy się to otrzymaniem poprawnego tekstu.

Błędy w plikach PDF

Niektóre pliki mają niepoprawnie zapisane polskie znaki, przez co kopiowanie tekstu:

ul. Żwirki  i Wigury  61

kończyło się otrzymaniem:

ul. świrki i Wigury 61

W języku polskim litera ż jest bardzo często stosowana. Każdy z Państwa kto kopiował z plików PDF wie co to znaczy poprawiać każde "że", "ponieważ", "przecież" i wiele innych wyrazów tak popularnych w naszym języku.

W SzuKIO pliki zostały naprawione

Pliki PDF w naszym serwisie zostały poprawione i jako jedyni oferujemy możliwość kopiowania z nich bez błędów.

 

Wszystkie nowości: