Ciekawe zdania z wyroków KIO. KIOSK z nowinkami - LOSOWE

Ostatnie Losowe

KIO 245/21 – Wyrok KIO – 2021-02-22

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-12

Fakt, iż zaproszenie zostało przesłane z e-maila: no-reply@uzp.gov.pl nie świadczy o tym, że ktoś inny, a nie zamawiający wystosował zaproszenie do udziału w aukcji.
Co do kwestii nie wysłania zaproszenia przez Zamawiającego z e-maila należącego do zamawiającego, stwierdzić należy, że obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa ani (…) z pkt 15.7 SIWZ. Art. 91 ust. 1 b ustawy Pzp stanowi, że to "Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną", natomiast pkt 15.7 SIWZ informuje, że "zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (...). W ocenie Izby, żadna z tych regulacji nie wymaga dla skuteczności zaproszenia, nadania go z adresu e-mail należącego do zamawiającego. Jak wynika z protokołu z posiedzenia komisji przetargowej, w niniejszym postępowaniu zastosowano szablon zaproszenia do aukcji elektronicznej generowany przez aukcje.uzp.gov.pl. Niewątpliwie to zamawiający wygenerował zaproszenie i przesłał je za pośrednictwem platformy stosowanej do przeprowadzenia aukcji. (…) Wniosek taki jest uprawniony tym bardziej, iż jak wynika z wydruku e-maila z zaproszeniem do aukcji przedłożonym w toku rozprawy przez Przystępującego, przesłane zaproszenie zawierało dane identyfikujące postępowanie i zamawiającego.

Zaloguj się (losuj 3 różne sygnatury) Dla niezalogowanych – losuję tylko 1 sygnaturę dziennie.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.