Ciekawe zdania z wyroków KIO. KIOSK z nowinkami - LOSOWE

Ostatnie Losowe

KIO 746/19 – Wyrok KIO – 2019-05-08 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2019-07-01

Określenie "był zaangażowany" użyte przez Odwołującego nie oznacza "nadzorował". Zaś samo przytoczenie nazwy projektu nie wskazuje na rodzaj wykonywanych prac …

Treść warunku nie może być modyfikowana po terminie złożenia wniosków. Jest to istotne z uwagi na zasadę równego traktowania wykonawców w postępowaniu - wszystkich wykonawców obowiązuje taka sama treść warunku.

Okoliczność, że Odwołujący inaczej interpretuje treść warunku, nie może stanowić podstawy do uznania, że Zamawiający naruszył zasadę równego traktowania wykonawców.

Zaloguj się (losuj 3 różne sygnatury) Dla niezalogowanych – losuję tylko 1 sygnaturę dziennie.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.