Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2023-10-30 2023-10-26 2023-10-24 Losowe

Dodane w dniu: 2023-10-26

KIO 893/23, KIO 894/23 – Wyrok KIO – 2023-04-18

KIO » Uwzględnia odwołania » dodany: 2023-06-01

Uniemożliwienie - wskutek problemów technicznych związanych z platformą zakupową - złożenia oferty wykonawcy, powoduje obarczenie postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
Kluczową okolicznością w niniejszych sprawach było ustalenie, czy awaria platformy zakupowej na której Zamawiający prowadził postępowania o udzielenie zamówienia, a tym samym za pośrednictwem których wykonawcy mieli składać oferty wystąpiła i czy była to awaria uniemożliwiająca wykonawcom złożenie ofert w ustalonym przez Zamawiającego terminie składania ofert. W ocenie Izby, co też było bezsporne pomiędzy stronami, awaria taka wystąpiła. Okoliczność tę potwierdza korespondencja Zamawiającego z Zespołem Wsparcia obsługującym system. Z informacji Zespołu Marketplanet przesłanej Zamawiającemu wynika, iż "W związku z zaistnieniem w/w sytuacji Wykonawcy nie mieli możliwości logowania się na stronę oneplace.marketplanet.pl w dniu 15.03.2023 w godzinach 8:43-15:57. W czasie wystąpienia problemów z logowaniem Wykonawcy nie mieli możliwości składania ofert." Tym samym, wykonawcy w godzinach od 8:43 do 10:00 w dniu 15.03.2023 r., w którym to terminie upływał termin składania ofert nie mieli możliwości ich złożenia z przyczyn technicznych. Dostrzeżenia wymaga, iż w ocenie Izby był to czas wystarczająco długi, aby zainteresowany wykonawca zdążył złożyć ofertę w przypadku prawidłowego funkcjonowania platformy zakupowej. W ocenie Izby w niniejszej sprawie, nie można czynić zarzutu wykonawcy, że nie dołożył należytej staranności w doborze terminu na złożenie ofert. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę w ciągu pełnego okresu przewidzianego przez Zamawiającego na składanie ofert.

Ostatnie 2023-10-30 2023-10-26 2023-10-24