Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2022-09-22 2022-09-16 2022-09-13 Losowe

Dodane w dniu: 2022-09-16

KIO 1398/22 – Wyrok KIO – 2022-06-07 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-07-18

Zamawiający nie może badać i oceniać ofert przez pryzmat nieuzewnętrznionych oczekiwań, a ich niespełnieniem obarczać wykonawcę.
Odnosząc się do kierownika budowy/kierownika robót ogólnobudowlanych Zamawiający wymagał uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z ww. Rozporządzeniem [Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)]. Odwołujący wykazał się dysponowaniem osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Izba zwraca uwagę, że Zamawiający nie określił w warunku rodzaju specjalności uprawnień wynikających z ww. Rozporządzenia. Rozporządzenie nie określa również uprawnień budowlanych bez specjalności. Niewątpliwie, w takiej sytuacji Zamawiający był zobowiązany uznać za spełniające warunek udziału w postępowaniu wykazanie się osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w jednej ze specjalności wynikających z Rozporządzenia. Stwierdzenie "ogólnobudowlanych" jest określeniem własnym Zamawiającego, nazwaniem funkcji, jaką będzie pełnić dana osoba podczas realizacji inwestycji, nie wynikającym z Rozporządzenia, na które Zamawiający się powołał. Wbrew twierdzeniom Zamawiającego powyższe określenie nie oznacza, że Zamawiający postawił wymaganie posiadania uprawnień w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Stanowisko takie nie znajduje odzwierciedlenia w treści SWZ. Być może intencją Zamawiającego było ustanowienie takiego warunku, niemniej jednak to oczekiwanie nie zostało uzewnętrznione, a zatem Zamawiający na etapie po terminie składania ofert jest zobowiązany zaakceptować uprawnienia zgodne z brzmieniem warunku. Nadinterpretacja Zamawiającego, co oczywiste, nie może prowadzić do negatywnych skutków dla wykonawcy, który do brzmienia SWZ się zastosował.

Ostatnie 2022-09-22 2022-09-16 2022-09-13