Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-10-29 2021-10-28 2021-10-27 Losowe

Dodane w dniu: 2021-10-28

KIO 1069/21 – Wyrok KIO – 2021-06-02

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-17

Odwołujący, stawiając zarzuty w oparciu o realne okoliczności i racjonalne argumenty, powinien wykazać zasadność postawionego zarzutu.
Poszczególne "hasła" zawarte w treści odwołania, jak np. to, iż Wykonawcy: Konsorcjum S... S.A., G... Sp. z o.o. oraz L... zaoferowali w innym postępowaniu oferty z wyższymi cenami, nie stanowi w żaden sposób podstawy dla przyjęcia, że ceny zaoferowane przez tych Wykonawców w niniejszym postępowaniu są rażąco niskie. (…) podnoszone przez Odwołującego twierdzenia są ogólne. (…) zupełnie nie odnoszą się do twierdzeń zawartych w treści wyjaśnień poszczególnych Wykonawców. Z całą pewnością to nie orzeczenia Izby (…) mają stanowić potwierdzenie, że cena oferty ww. Wykonawców w postępowaniu jest rażąco niska. (…) Przedstawiane przez Odwołującego hasła, brak konkretnej argumentacji, czy też przywoływanie zasłyszanych twierdzeń, jakoby brak kalkulacji w treści wyjaśnień miał całkowicie dyskryminować treść tych wyjaśnień i potwierdzać istnienie rażąco niskiej ceny, jest potwierdzeniem całkowitej bezpodstawności odwołania i bezzasadności stawianych przez Odwołującego zarzutów.

KIO 1254/21 – Wyrok KIO – 2021-06-18

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-07-09

W związku z tym, że wskazany Parametr nie był obligatoryjny, a stanowił dodatkowy element oceny technicznej - brak tej funkcji nie mógł być podstawą do odrzucenia oferty, a jedynie do nieprzyznania dodatkowych punktów.
Odnośnie wymagania granicznego - parametru opisanego w punkcie 13 załącznika nr 2/5a (…) nie był to parametr wymagany - tylko punktowany i w przypadku odpowiedzi TAK oferta mogła uzyskać 10 punktów, a w przypadku odpowiedzi NIE — 0 pkt. (…) Zamawiający podał, że oferta E... w tym parametrze wybrana jako najkorzystniejsza nie otrzymała dodatkowej punktacji. Zamawiający bowiem po szczegółowej analizie i wyjaśnieniach E... złożonych w efekcie zarzutów innego wykonawcy (S... Sp. z o. o.), a także na podstawie własnych doświadczeń wynikających z testowania różnego rodzaju aparatów USG stwierdził, że oferowany przez E... aparat nie spełnia wymogu określonego w punkcie 13 Załącznika nr 2/5a do SIWZ. W efekcie powyższego Zamawiający w ramach tego wymogu przyznał ofercie uznanej za najkorzystniejszą 0 pkt., co jednocześnie nie wpłynęło ostatecznie na wynik postępowania.

Ostatnie 2021-10-29 2021-10-28 2021-10-27