Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2023-05-05 2023-05-04 2023-04-28 Losowe

Dodane w dniu: 2023-05-04

KIO 39/23 – Wyrok KIO – 2023-01-20

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-02-14

Wykonawca ma spełniać warunki udziału w postępowaniu nie tylko na moment składania oferty, ale utrzymywać ten stan w toku postępowania, co w konsekwencji obliguje go do składania na każde wezwanie zamawiającego stosownych środków dowodowych.
(…) zamawiający ma uprawnienie i obowiązek wykluczenia na każdym etapie postępowania wykonawcy, gdy stwierdzi, że wbrew złożonemu oświadczeniu wstępnemu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub pomimo złożenia środka dowodowego potwierdzającego ich spełnienie na dany moment, wykonawca nie spełniał tych warunków w sposób ciągły, począwszy od upływu terminu składania ofert. Taka sytuacja (…) wystąpiła w tej sprawie, okazało się, złożone wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego zdolności finansowej nie odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy, gdyż Przystępujący znalazł się w wymaganej treścią tego warunku sytuacji finansowej dopiero po wezwaniu go przez Zamawiającego do udowodnienia tej okoliczności. Jednocześnie skoro wiadomym jest, że wymaganą zdolność finansową Przystępujący uzyskał już po upływie terminu składania ofert, nie może znaleźć zastosowania procedura, o której mowa w art. 128 ust. 1 ustawy pzp. Taka sytuacja nie mieści się bowiem w hipotezie normy wynikającej z tego przepisu. Złożona przez Przystępującego informacja z banku nie jest ani niekompletna, ani błędna, a jedynie potwierdza wyłącznie stan rzeczy istniejący od chwili jej wystawienia. Z kolei złożone wraz z ofertą oświadczenie Przystępującego w zakresie odnoszącym się do tego warunku okazało się po prostu nieprawdziwe.

Ostatnie 2023-05-05 2023-05-04 2023-04-28