Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-02-25 2021-02-24 2021-02-04 Losowe

Dodane w dniu: 2021-02-24

KIO 3443/20 – Wyrok KIO – 2021-01-18

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-08

Dokumenty w sprawie udzielenia publicznego są nierzadko obszerne i skomplikowane, niemniej jednak stanowią jedną całość i wykonawca nie może usprawiedliwiać nieznajomości jej treści brakiem przejrzystości, jeżeli w istocie takie nie miało miejsca.
... zamawiający w załączniku nr 1 do projektów umów wskazał na ust. 1, nie precyzując, o jaki dokument chodzi. Oczywistym jest zatem, że chodzi o ten dokument, w którym zawarty jest ten zapis (argumentacja a contrario z § 158 ust. 1 rozporządzenia). Jednocześnie Izba podziela argumentację zamawiającego wskazaną w odpowiedzi na odwołanie odwołującą się do treści § 57 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którą ustęp oznacza się cyframi arabskimi z kropką bez nawiasu, z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego artykułu, a przy powoływaniu - skrótem "ust." bez względu na liczbę i przypadek oraz cyframi arabskimi bez kropki. (...) Tym samym odesłanie w poszczególnych ustępach do innych ustępów zawartych w tym samym dokumencie nie powinno budzić wątpliwości. (...) Tylko niejednoznaczność postanowień s.i.w.z. powinna być rozstrzygana na korzyść wykonawcy, a z takie okoliczności w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły.

Ostatnie 2021-02-25 2021-02-24 2021-02-04