Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2016-01-14, IV CSK 223/15

Postanawia: uchyla zaskarżony wyrok w pkt IV i V (czwartym i piątym) i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

źródło: www.sn.pl – data pozyskania: 2016-05-10

Wyszukany po frazie: rążąco

Wyróżniony fragment:


1 Wina dłużnika sama przez się nie wyłącza możliwości obniżenia kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., II CSK 318/10, niepubl.). Zmniejszenie zastrzeżonej kary umownej może uwzględniać łączne stosowanie obu wskazanych w art. 484 § 2 k.c. podstaw miarkowania, gdy kara umowna, po zmniejszeniu jej z powodu wykonania zobowiązania w znacznej części, nadal pozostaje rażąco wygórowana (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2014 r., IV CSK 416/13, niepubl.).

Znalezione fragmenty dokumentu dla hasła rążąco

1   -   czy zastrzeżona kara umowna jest rażąco wygórowana, nie wyklucza się uwzględnienia

2   -   w znacznej części, nadal pozostaje rażąco wygórowana (wyrok Sądu Najwyższego z

3   -   mianowicie tego, czy jest ona rażąco wygórowana. Obowiązujący w Polsce system

+2 fragmenty dostępne

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2016-01-14, IV CSK 223/15 - [pełna treść]