kwiecień, 2024

marzec, 2024

14 mar, czwartek

KIO 248/24

(...) nie można ponownie wzywać o wyjaśnienia wykonawcy, który w terminie udzielił odpowiedzi, ale którego wyjaśnienia z uwagi na ich ogólnikowość i lakonicznoć nie tłumaczą, skąd wynika cena oferty, a przede wszystkim nie zawierają żadnych dowodów (...)

13 mar, środa

KIO 713/23

(...) kwota (...) na sfinansowanie zamówienia odnosi się wyłącznie do wartości tych środków, które są przeznaczone na realizację zamówienia gwarantowanego, bez odnoszenia się do zakresu zamówienia, który może być realizowany w ramach prawa opcji (...)

5 mar, wtorek

KIO 1515/23

(...) dopuszcza się zastosowanie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, gdy przedmiotowy śr. dow. został złożony ale jego treść nie pozwala jednoznacznie ocenić oferty w zakresie zgodności z warunkami zamówienia, gdyż brakuje w nim niezbędnej do tego informacji(...)

luty, 2024