październik, 2023

wrzesień, 2023

25 wrz, poniedziałek

KIO 1107/23

(...) istotne dla oceny zarzutu zaniechania wezwania do wyjaśnienia ceny jest to, czy Zamawiający potrafi w sposób wiarygodny wykazać dlaczego takich wątpliwości nie miał (...)

22 wrz, piątek

KIO 2327/23

(...) ustalenie maksymalnej wysokości kar umownych na poziomie 100% wynagrodzenia netto należy uznać za nadużycie przez zamawiającego prawa do jednostronnego kształtowania postanowień umowy oraz działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego(...)

20 wrz, środa

KIO 907/23

(...) nieuprawnione - zdanniem Izby - jest wzywanie wykonawców do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp w sytuacji, gdy treść oferty jest jasna i nie budzi wątpliwości, nawet jeśli ta oferta jest sprzeczna ze SWZ (...)

sierpień, 2023