wrzesień, 2023

sierpień, 2023

19 sie, sobota

XXIII Zs 24/23

(...) Wartość gospodarczą należy omówić i wykazać w odniesieniu do każdej zastrzeganej informacji, a nie jedynie gołosłownie zapewnić, że zastrzegana informacja taką wartość posiada (...)

18 sie, piątek

KIO 539/23

(...) dopuszczenie możliwości zlecenia całości zamówienia publicznego podwykonawcy w istocie prowadziłoby do zmiany wykonawcy i godziłoby w fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych (...)

15 sie, wtorek

KIO 431/23

(...) Z samego faktu, że wyjaśnienia zawierają dane personalne, oferty, oraz dokumenty finansowe, nie wynika że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. (...)

14 sie, poniedziałek

KIO 482/23

(...) to na moment złożenia oferty wykonawca winien dysponować dokumentacją potwierdzającą spełnienie wymagań Zamawiającego wskazanych w SWZ (...)

10 sie, czwartek

KIO 512/23

(...) prawidłowe i spójne zakomunikowanie adresu strony internetowej prowadzonego postępowania również stanowi element istotny z perspektywy zasady jawności i przejrzystości postępowania (...)

lipiec, 2023