sierpień, 2023

lipiec, 2023

15 lip, sobota

KIO 425/23

(...) błędy w postępowaniu o marginalnym znaczeniu, pozostające bez wpływu na możliwość zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, nie są wystarczającą podstawą do unieważnienia postępowania (...)

10 lip, poniedziałek

KIO 400/23

(...) Ustawodawca nie ustanowił żadnego minimalnego poziomu waloryzacji, nie wskazał też okresu po jakim wynagrodzenie może być waloryzowane (...)

czerwiec, 2023