listopad, 2022

październik, 2022

14 paź, piątek

KIO 1543/22

(...) nie tylko cena całkowita oferty może podlegać badaniu pod kątem rażąco niskiej ceny, ale również jej istotne części składowe (...)

10 paź, poniedziałek

KIO 1707/22

(...) przesłanki zamówienia w trybie z wolnej ręki, (...) należy interpretować wyjątkowo ostrożnie, zawężająco (...)

wrzesień, 2022