październik, 2022

wrzesień, 2022

20 wrz, wtorek

KIO 1287/22

(...) celem przewidzianej w ustawie P.z.p. możliwości zmiany wynagrodzenia wykonawcy jest zachowanie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą równowagi kontraktowej i rozłożenie pomiędzy stronami ryzyk gospodarczych będących wynikiem zmian kosztów (...)

15 wrz, czwartek

KIO 1262/22

(...) sformułowanie przedmiotu zamówienia (w tym kryteriów równoważności), które ogranicza konkurencję do jednego wykonawcy, będącego producentem rozwiązania wzorcowego, nie może zostać uznane za prawidłowe, gdy zamawiający wybiera tryb konkurencyjny(...)

2 wrz, piątek

KIO 1249/22

(...) W ocenie Izby, działalność społeczna Odwołującego w formie wyodrębnionej organizacyjnie jednostki powinna znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie w KRS, skoro posiada wszystkie atrybuty oddziału Spółki (...)

1 wrz, czwartek

KIO 1262/22

(...) Jeżeli zamawiający nie jest w stanie wskazać chociażby jednego wykonawcy, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności, to wprost wpisuje się to w naruszenie art. 99 ust. 4 p.z.p. (...)

sierpień, 2022