marzec, 2022

styczeń, 2022

20 sty, czwartek

KIO 3362/21

(...) Zrównanie terminu ważności gwarancji ubezpieczeniowej z terminem związania ofertą nie może zostać uznane jako czynność wadliwa i nie może prowadzić do uznania, że wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (...)

17 sty, poniedziałek

KIO 3487/21

(...) Aby przedstawiona argumentacja okazała się przekonująca, należy pokazać Zamawiającemu, jak kształtują się koszty realizacji zamówienia i gdzie konkretnie może wygenerować oszczędności pozwalające zaoferować warunki lepsze niż konkurencja (...)

7 sty, piątek

KIO 3353/21

(...) Skład orzekający Izby podziela stanowisko wyrażone w piśmiennictwie i doktrynie dotyczące jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

5 sty, środa

KIO 3373/21

(...) użyte w art. 18 ust. 3 ustawy Pzp sformułowanie zobowiązujące wykonawcę do "wykazania", że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć jako obowiązek "dowiedzenia", że informacje te mają właśnie taki charakter (...)

październik, 2021