czerwiec, 2020

5 cze, piątek

KIO 130/20

... Odnośnie daty w uzupełnionym JEDZ, Izba nie podzieliła argumentacji Odwołującego. Data ta ma bowiem charakter wtórny, ważne jest aby informacje podane w tym oświadczeniu były aktualne na dzień składnia ofert. ...

4 cze, czwartek

KIO 99/20

... z uwagi na przedstawiony w SIWZ charakter prawa opcji, wykonawcy składając oferty w postępowaniu, akceptując treść SIWZ i składając oświadczenia w przedmiocie ceny zamówienia podstawowego, jednocześnie złożyli oświadczenia w przedmiocie ceny opcji ...

3 cze, środa

KIO/KU 2/20

Wadium wnosi się celem zabezpieczenia potencjalnych roszczeń zamawiającego, które mogą ale nie muszą wystąpić w całym okresie związania ofertą. Na tym właśnie polega funkcja gwarancyjna tego instrumentu.

2 cze, wtorek

KIO 1467/19

Biorąc pod uwagę, że zamawiający określił w jakim formacie winna być sporządzona oferta, a odwołujący przesłał plik w innym formacie, jako profesjonalista winien liczyć się z tym, że oferta nie będzie odczytana w sposób poprawny na sprzęcie zamawiającego.

1 cze, poniedziałek

KIO/KD 11/19

Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 49 dni po udzieleniu zamówienia, nie może być uznane za niezwłoczne. O ile okoliczności mogą świadczyć o braku umyślności w popełnionym zaniechaniu to nie negują samego faktu naruszenia przepisu ustawy ...

maj, 2020