Ciekawe / wrzesień, 2023

KIO 1107/23

(...) istotne dla oceny zarzutu zaniechania wezwania do wyjaśnienia ceny jest to, czy Zamawiający potrafi w sposób wiarygodny wykazać dlaczego takich wątpliwości nie miał (...)

(...) Słuszne jest stanowisko Odwołującego zgodnie z którym jeśli cena odbiega od wartości rynkowych to powinna zostać wyjaśniona celem ustalenia czy dokonano jej ewentualnej optymalizacji i na czym ona polegała (...)

(...) W ocenie Izby Odwołujący zdołał wykazać, że cena Konsorcjum Emporio powinna budzić wątpliwości Zamawiającego. Trzeba zauważyć, że choć znaczenie ma przekonanie zamawiającego, to powinno ono wynikać z obiektywnych czynników, w tym realiów rynkowych i sytuacji danego wykonawcy. W tym miejscu przypomnieć należy, że Izba orzeka w granicy zarzutu, na treść którego oprócz wskazania podstawy prawnej składa się też przytoczenie okoliczności faktycznych, z których Odwołujący wywodzi skutki prawne. Zarzucając Zamawiającemu, że powinien był on powziąć wątpliwości co do ceny, Odwołujący powinien te okoliczności wykazać i uzasadnić. W ocenie Izby w tym zakresie Odwołujący sprostał ciążącemu na nim ciężarowi dowodu (...)

pełna treść KIO 1107/23