Ciekawe / luty, 2023

KIO 2284/22

(...) Mając na uwadze przyjęty w wezwaniu opis dla terminu i użyty przyimek "do" ("do dnia 27.07.2022 r. do godz. 12:00") - termin na uzupełnienie dokumentu, zaczął upływać o godz.11:59:59 i upłynął o godz. 12.00.00 (...)

(...) Rozpoczęcie procedury wysyłki dokumentów wymaganych o godz. 11:56:15 pozostaje bez wpływu na ocenę terminu doręczenia spornego pełnomocnictwa, które było przesyłane i doręczone odrębnie o godz. 12:00:25 - w drugiej przesyłce (...)

(...) Reasumując Izba stwierdza, że stanowisko Zamawiającego dla tej sprawy, jakoby wyznaczony termin do uzupełnienia dokumentów na godzinę 12.00 w dniu 27 lipca 2022 r. kończył się dopiero minutę po godzinie 12.00 jest w sposób oczywisty - co podkreślał Odwołujący - sprzeczne z literalnym brzmieniem wyznaczonego terminu, logiką i zasadami doświadczenia życiowego. Dokumenty określone wezwaniem powinny zostać uzupełnione do godziny 12.00. Zarówno przepisy kodeksu cywilnego (wskazywany art. 111 - 114), a także art. 8 ustawy Pzp w tej sprawie nie pozwalają, zdaniem Izby, na taką interpretację w myśl której następuje wydłużenie spornego terminu ponad godzinę 12, jak twierdził Zamawiający o 59 sekund a nawet całą minutę. W tym przypadku mamy do czynienia z terminem z precyzyjną datą końcową, do której powinna być dokonana czynność. W tym stanie rzeczy pełnomocnictwo zostało złożone po wyznaczonym terminie, a mianowicie po godzinie 12.00 (...)

pełna treść KIO 2284/22