Ciekawe / sierpień, 2022

KIO 1077/22

(...) czynność zamawiającego polegająca na zwróceniu się do odwołującego z prośbą o ustosunkowanie się odnośnie wątpliwości związanych z treścią pozycji 2 i 20 złożonego formularza (pozycje nieobowiązkowe), była prawidłowa (...)

(...) Izba nie zgodziła się przy tym z argumentacją odwołującego wskazującą, że wypełnienie przez odwołującego nieobowiązkowych pozycji z formularza było jedynie niezobowiązującą adnotacją wykonawcy, która nie mogła służyć, ani być powodem do oceny (...)

(...) Skoro odwołujący zdecydował się na wypełnienie pozycji 2 i 20 formularza mimo tego, że taki obowiązek nie wynikał z treści SWZ, to zamawiający nie mógł zbagatelizować treści wynikającej z tego wypełnienia szczególnie, że powodowała ona uzasadnione wątpliwości co do zaoferowania przez odwołującego asortymentu zgodnego z warunkami zamówienia (...) W dalszej kolejności Izba uznała, że wyjaśnienia złożone przez odwołującego w odpowiedzi na pismo zamawiającego nie były przejawem prowadzenia między zamawiającym a odwołującym niedopuszczalnych negocjacji dotyczących złożonej oferty. W tym kontekście skład orzekający stwierdził, że w wyniku wyjaśnień udzielonych pismem z dnia 5 kwietnia 2022 r. odwołujący nie zmienił treści oferty, ponieważ nie wskazał, że zaoferuje inny model lub innego producenta karty LAN oraz kabla połączeniowego w stosunku do podanych w formularzu asortymentowo-cenowym (...)

pełna treść KIO 1077/22