Ciekawe / kwiecień, 2022

KIO 230/22

(...) regulacja prawna (art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp) pozostawia do decyzji Zamawiającego, jaka powinna być wartość zmiany wynagrodzenia, którą dopuszcza Zamawiający. Ustawodawca nie narzucił żadnych dodatkowych wymogów (...)

(...) W szczególności powyższy przepis nie nakłada na Zamawiającego wymogu oddania w waloryzacji pełnego zakresu zmian cen. Na Zamawiającego nie został nałożony obowiązek 100% rekompensaty zmian kosztów realizacji inwestycji z uwagi na wzrost cen (...)

(...) Zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w umowie określa się maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. Zamawiający wypełnił wymaganie wynikające ze wskazanego przepisu i przewidział maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaka zostanie dopuszczona w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. Odwołujący nie kwestionował prawidłowości przyjętych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu wskaźników, materiałów, wagi, czy zastosowanego wzoru, co w konsekwencji oznacza, że nie wykazał, aby klauzula była sprzeczna z przywołanym przepisem ustawy. W konsekwencji nie można uznać, aby Zamawiający naruszył art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (...)

pełna treść KIO 230/22