Ciekawe / lipiec, 2021

KIO 1083/21

(...) z samego istnienia relacji rodzinnych nie można wprost stwierdzić, aby jeden z małżonków sprawował nadzór (kontrolę) nad drugim. Również Zamawiający nie wskazał, który z małżonków miałby sprawować nadzór nad działalnością drugiego małżonka (...)

(...) wspólne adresy działalności nie przesądzają o braku samodzielności przy podejmowaniu decyzji biznesowych(...) Zamawiający błędnie przyjął, iż małżonkowie stanowią grupę kapitałową z racji pozostawania w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej(...)

(...) Skoro każdemu z małżonków przysługuje prawo do udziału w zarządzie majątkiem wspólnym na tych samych prawach, to nie można stąd wywodzić, iż sytuacja któregoś z małżonków jest zależna w tym znaczeniu, że decyzje dotyczące prowadzonej działalności podlegają kontroli drugiego małżonka. Skoro w zakresie dotyczącym działalności zarobkowej każdy z małżonków sprawuje samodzielnie zarząd przedmiotami służącymi do jej wykonywania, to pozostawanie w związku małżeńskim nie może stanowić jedynej podstawy do stwierdzenia przejęcia kontroli jednego małżonka nad drugim. (...) Złożenie dwóch ofert przez małżonków w tym postępowaniu nie miało na celu sterowanie przetargiem, gdyż to Odwołująca złożyła najtańszą ofertę, a składając kolejne odwołania potwierdza gotowość zawarcia umowy na warunkach wynikających z oferty. (...)

pełna treść KIO 1083/21