Ciekawe / maj, 2021

KIO 604/21

(...) Hipokryzją byłoby uznanie, że usługi utrzymania porządku w pomieszczeniach szpitala (także tych administracyjnych) nie są związane z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii tylko z tego powodu, że są wykonywane także podczas jej niewystępowania (...)

(...) art. 46c ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (...) W przepisie nie ma mowy o bezpośrednim związku takich zamówień z epidemią (...)

(...) Nawet gdyby jednak uznać, że musi istnieć bezpośredni związek między udzielanym zamówieniem w trybie art. 46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi a zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii, to w ocenie Izby taki związek między usługą będącą przedmiotem zawartej umowy a zwalczaniem epidemii istnieje (...) Izba nie widzi różnicy, w ramach której dopuszczalny jest zakup odzieży ochronnej z pominięciem ustawy Pzp2019, ale nie jest już dopuszczalne zawarcie umowy na sprzątanie pomieszczeń szpitalnych i pomoc w opiece nad chorymi oraz wykonywanie dodatkowych świadczeń zleconych przez Zamawiającego, typu dodatkowo dezynfekcja, transport chorych (...)

pełna treść KIO 604/21