Ciekawe / kwiecień, 2021

KIO 341/21

...gdy powołanie się na potencjał podmiotów trzecich wymaga podwykonawstwa kluczowych części zamówienia, a zamawiający zastrzegł wykonanie tych części do osobistego wykonania, to wykonawca musi dane warunki udziału w postępowaniu spełnić samodzielnie...

(...) Poleganie na doświadczeniu podmiotu trzeciego wyłącznie na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia, a nie na etapie realizacji zamówienia, jest sprzeczne z art. 22a ust. 4 p.z.p. (...)

(...) Takie udostępnienie zasobu nie spełnia ustawowych wymagań w zakresie zasad udostępnienia\ zasobu podmiotowego, ponieważ w ustalonym stanie rzeczy omawiane normy nakazują przymusowe podwykonawstwo, w zakresie w jakim je udostępnia. (...) Izba wskazuje, że możliwość posłużenia się przez wykonawców podwykonawcą w zakresie budowy sali, a tym samym w zakresie wykazywania doświadczenia wymaganego w warunku udziału w przetargu, została zablokowana przez zamawiającego, który w pkt 2.1. rozdziału VII SIWZ ustanowił zakaz udziału podwykonawcy przy wykonaniu kluczowej części zamówienia. (...)

pełna treść KIO 341/21