Ciekawe / marzec, 2021

KIO 93/21

(...) zasadniczym czynnikiem który wpływa na możliwość obniżenia ceny jest dofinansowanie PFRON (...) stanowisko o konieczności przedstawienia dowodu w postaci zaświadczenia PFRON o ilości zatrudnionych osób jest nieuzasadnione (...)

(...) Okoliczność zatrudnienia osób niepełnosprawnych, została wyrażona w oświadczeniu wykonawcy i nie wymaga żadnych dalszych dowodów. (...)

(...) Nie ma także konieczności wyjaśnienia funkcji jaką będą pełniły osoby niepełnosprawne przy realizacji tego zamówienia oraz czy stanowiska pracy będą dostosowane do wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną. Obowiązki w tym zakresie spoczywają na pracodawcy i muszą być zachowane w trakcie realizacji prac przez osoby niepełnosprawne. (...)

pełna treść KIO 93/21