Ciekawe / luty, 2021

KIO 3210/20

(...) Nie istnieje jeden optymalny i wymagany kształt czy sposób dowodzenia okoliczności związanych z kalkulacją ceny (...) a to czy złożone wyjaśnienia uzasadniają realność zaoferowanej ceny podlega każdorazowo badaniu przez Zamawiająceg (...)

(...) ustawodawca nie określił, ile razy zamawiający może ponawiać wezwania do wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny. Wezwanie do złożenia wyjaśnień może być skierowane kilkakrotnie, gdy na podstawie złożonych wyjaśnień powstają nowe wątpliwości(...)

(...) nie oznacza to, że zamawiający powinien przejmować za wykonawcę inicjatywę w dążeniu do udowodnienia realności elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Zamawiający, będąc gospodarzem postępowania, winien przestrzegać podstawowych zasad, takich jak chociażby zasady bezstronności, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Ponowne wezwanie do wyjaśnienia w rzeczywistości tego samego zakresu informacji, przy zaniechaniu rzetelnego i starannego działania wykonawcy podczas złożenia wyjaśnień niepopartych dowodami, należałoby uznać za naruszenie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp* (...) *art. 90 ust. 1 ustawy Pzp - aktualnie regulacje zawarte w art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

pełna treść KIO 3210/20