Ciekawe / listopad, 2020

KIO 2505/20

(...) Izba uznaje, że dokument podpisany w okresie ważności certyfikatu upoważniającego daną osobę do jego składania zachowuje swoją ważność również po upływie ważności certyfikatu (...)

(...) Izba nie uznaje, że na monent złożenia JEDZa powinna istnieć możliwość weryfikacji skuteczności i prawidłowości złożenia tego oświadczenia i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

(...) podkreślić należy, że w świetle art. 32 ust. 2 elDAS nie ma wymogu dla oceny ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego uzyskania pozytywnego raportu weryfikacji, a jedynie zawarty został wymóg, aby system wykorzystany do walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego zapewniał stronie ufającej prawidłowy wynik procesu walidacji i umożliwiał stronie ufającej wykrycie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem. (...) Tym samym zdaniem Izby stwierdzić należy, że zarówno odwołujący w odwołaniu jak i w treści złożonej ekspertyzy nie zostało wykazane, że podpis widniejący pod uzupełnionym dokumentem JEDZ, złożonym zamawiającemu 10 września 2020 roku nie jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym i nie został wystawiony przez wskazaną osobę w okresie ważności certyfikatu do składania podpisów. Podpis nie może być obecnie zweryfikowany tylko ze względu na upływ ważności certyfikatu w oparciu o który został złożony. (...)

pełna treść KIO 2505/20