Ciekawe / listopad, 2020

KIO 2417/20

(...) nie zachowanie formy pisemnej w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej nie oznacza, że gwarancja ta jest nieważna (...) żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych nie reguluje w żaden sposób formy gwarancji ubezpieczeniowej. (...)

(...) W ocenie Izby nieważności gwarancji ubezpieczeniowej z uwagi na brak formy pisemnej nie można dopatrywać się w przepisach ustawy Pzp. (...)

(...) Zdaniem Zamawiającego brak podpisu własnoręcznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego pod treścią gwarancji ubezpieczeniowej, a jedynie zamieszczenie (jak wskazał Gwarant) podpisu kolorowego zaszyfrowanego wraz z pełnieniem funkcji w organizacji oznacza, że Zamawiający nie otrzymał wadium w wymaganej formie - oryginału. (...)

pełna treść KIO 2417/20