Ciekawe / listopad, 2020

KIO 2088/20

...wobec ogólnikowego charakteru wezwania do złożenia wyjaśnień nie sposób obciążać Przystępującego obowiązkiem drobiazgowego wyliczenia i udowodnienia wszystkich kosztów, które mogą pozostawać w bezpośrednim lub pośrednim związku z realizacją zamówienia.

(...) absencja - ustalona w oparciu o doświadczenia danego wykonawcy wynikające z dotychczas prowadzonej działalności, ponieważ nie sposób stwierdzić z całą pewnością, że powinien on wyrażać się jedną, stałą i wspólną dla wszystkich wykonawców, wartością.

(...) Ograniczone ono zostało bowiem do wskazania przyczyn, dla których zostało wystosowane i przytoczenia katalogu przykładowych okoliczności podlegających badaniu w procedurze z art. 90 Pzp. Skutkiem powyższego jest stwierdzenie, że Konsorcjum pozostawiono swobodę we wskazaniu kosztów realizacji zamówienia, które uważa za istotne w kontekście zaoferowanej w Postępowaniu ceny. (...)

pełna treść KIO 2088/20