Ciekawe / wrzesień, 2020

KIO 870/20

(...) Możliwość wystąpienia zakłóceń jest nieodzownym elementem komunikacji elektronicznej i dopiero wykazanie, iż Platforma nie zadziałała, mogłoby uzasadniać wnioski prezentowane przez Odwołującego. (...)

(...) Fakt, iż Wykonawca otrzymał pomoc w trakcie kilkuminutowej rozmowy pozwala przyjąć, iż to zwłoka w podjęciu działań zgodnych z wytycznymi Zamawiającego doprowadziła do braku możliwości złożenia oferty. (...)

(...) Dokonane ustalenia wskazywały na brak odpowiedzialności Zamawiającego za brak możliwości złożenia oferty przez Odwołującego. To Wykonawca zwlekając z podjęciem właściwej reakcji na problemy techniczne doprowadził do sytuacji, w której nie udało mu się złożyć oferty. (...) Wykazane przeszkody techniczne w działaniu Platformy, które udało się sprawnie usunąć przed terminem składania ofert (tj. synchronizacji platformy Oneplace z platformą kgpolicja.ezamawiający.pl) nie stanowiły bezpośredniej przeszkody, która uniemożliwiała złożenie oferty (...)

pełna treść KIO 870/20