Ciekawe / lipiec, 2020

KIO 696/20

Zamawiający nie może wzywać kilkakrotnie do uszczegółowienia i skonkretyzowania ogólnikowych twierdzeń, prowadziłoby to do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania, poprzez sugerowanie jakie wyjaśnienia powinien ostatecznie złożyć...

(...) ponowienie wezwania nie może stanowić ratowania oferty (...) wykonawca ma bowiem obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby na pierwsze wezwanie zamawiającego rzetelnie wyjaśnić okoliczności, które uzasadniają wysokość ceny jego oferty (...)

(...) wymaga wskazania, że w swoim wyroku z dnia 25 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie o sygn. akt KIO 1036/19 wyraziła pogląd, że skierowanie powtórnego wezwania do złożenia wyjaśnień możliwe jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i może dotyczyć wykonawcy, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia, np. gdy w świetle złożonych wcześniej wyjaśnień pojawiły się u zamawiającego nowe wątpliwości (...)

pełna treść KIO 696/20