Ciekawe / czerwiec, 2020

KIO 306/20

(...) w ocenie Izby mamy do czynienia z brakiem złożenia oświadczenia o poleganiu na zasobach innych podmiotów, bowiem, samego oświadczenia nie można (...) sprowadzić do złożenia podpisu w druku, który nie został uzupełniony o wymagane treści. (...)

(...) takie oświadczenie należy ocenić i traktować jako oświadczenie o niepowoływaniu się na zasoby innych podmiotów (...)

Brak podania informacji na temat tego wykonawcy, jak również zakresu w jakim dysponuje tymi zasobami uniemożliwia uznanie, że wykonawca złożył takie oświadczenie. Należy odpowiedzieć na pytanie: czy dla skuteczności złożenia oświadczenia o poleganiu na zasobach innych podmiotów (ewentualnie dla jego wyjaśnienia czy uzupełnienia), w zakresie jakiego wymagał Zamawiający, wystarczające jest podpisanie przez wykonawcę druku przygotowanego przez Zamawiającego bez jego uzupełnienia. (...)

pełna treść KIO 306/20