Ciekawe / czerwiec, 2020

KIO 2564/19

(...) ze świadczeniem kompleksowym będziemy mieli do czynienia w przypadku łącznego spełnienia przesłanek uznania kilku świadczeń za związane ze sobą tak ściśle, że ich rozdzielenie dla celów podatkowych byłoby sztuczne i nie znajdowało uzasadnienia (...)

(…) sam fakt zagregowania w ramach przedmiotu zamówienia kilku różnych rodzajowo świadczeń nie przemawia per se za kompleksowością świadczenia (...)

(…) co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania VAT powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Pozwala to na postrzeganie wypracowanej w licznie przywoływanym w tej sprawie orzecznictwie TSUE i krajowym koncepcji świadczenia kompleksowego jako wyjątku od wspomnianej zasady, który to - jak każdy wyjątek od reguły - winien być interpretowany ściśle.

pełna treść KIO 2564/19