Ciekawe / czerwiec, 2020

KIO 203/20

(...) zastosowanie kryterium dotyczącego autoryzacji nie może być usprawiedliwione dbałością o należytą jakość zamówienia, Zamawiający ma bowiem dopuszczalne prawnie narzędzia, aby taką należytą jakość zapewnić w sposób zgodny z ustawą. (...)

(...) sporne kryterium nie mieści się w normie określonej tym przepisem, a odwołuje się do cech podmiotowych wykonawcy, należy je uznać za niedopuszczalne. (...)

(...) Zamawiający ma wszelkie możliwości, aby bez naruszania tego zakazu promować oferty, które gwarantują lepszy sposób wykonania zamówienia. Skoro Zamawiający chciał zapewnić wykonanie zamówienia przez osoby mające aktualną wiedzę czy przeszkolenie przez producenta urządzeń, nic nie stało na przeszkodzie, aby takie kryteria zastosować. Tymczasem Zamawiający zastosował kryterium, które nie przewidywało punktacji za dysponowanie osobami z odpowiednią wiedzą czy kwalifikacjami, ale za cechę wykonawcy, jaką jest posiadanie autoryzacji producenta. Podobnie Zamawiający ma możliwość zapewnienia punktowania realizacji zamówienia przy użyciu części zamiennych pochodzących od producenta i może to zrobić bez stosowania kryterium odnoszącego się do sytuacji podmiotowej wykonawcy. (...)

pełna treść KIO 203/20