Ciekawe / czerwiec, 2020

KIO 423/20

(...) W ocenie Izby, oferta złożona pod wpływem błędnego przeświadczenia wykonawcy co do zakresu przedmiotu zamówienia wywołanego działaniem Zamawiającego powinna podlegać poprawie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. (...)

(...) W ocenie Izby, zakres przedmiotu zamówienia oraz podstawowe wymagania dotyczące tego przedmiotu należy ustalić przede wszystkim w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jako podstawowy element dokumentacji SIWZ. (...)

Z uwagi na jednoznaczne różnice w opisie przedmiotu zamówienia w obu tych postępowaniach w zakresie czytników kodów kreskowych należy wnioskować, że pozycja nr 7 w Formularzu oferty została pozostawiona w przedmiotowym postępowaniu przez Zamawiającego jedynie przez omyłkę, co jednak nie oznacza, że ten błąd w dokumentacji może obciążać wykonawcę i skutkować negatywnie dla oceny jego oferty. Brak jednoznaczności SIWZ i wątpliwości interpretacyjne z tym związane wskazują na błąd popełniony przez Zamawiającego przy opracowywaniu dokumentacji postępowania.

pełna treść KIO 423/20