Ciekawe / maj, 2020

KIO 126/20

...istnienie odpowiedzialności solidarnej konsorcjantów nie pociąga za sobą konsekwencji w postaci dopuszczalności powoływania się przez jednego konsorcjanta na doświadczenie zdobyte przez innego konsorcjanta w trakcie wykonywania wspólnego zamówienia ...

... Sam bowiem fakt, że dany wykonawca (konsorcjant - G. S.) uczestniczył w realizacji usługi, która obejmowała m.in. ww. prace, nie przesądza jeszcze, że zdobył on doświadczenie w tym właśnie zakresie i o wartości, stanowiącej wartość umowy ...

Izba wskazuje, że istotą posiadania doświadczenia jest faktyczna realizacja tego zakresu zamówienia i o takiej wartości, który odpowiada doświadczeniu niezbędnemu do spełnienia danego warunku udziału w postępowaniu. (...) Sam fakt ponoszenia odpowiedzialności za wykonanie prac przez inny podmiot nie oznacza, że podmiot odpowiedzialny nabył doświadczenia w wykonaniu tych prac. Podmiot odpowiedzialny może w takim przypadku wykazać się doświadczeniem w zakresie koordynowania prac wykonywanych przez inne podmioty. (...)

pełna treść KIO 126/20